Zakład Usług Kominiarskich - informacje


      Zakład Usług Kominiarskich Mirosław Antos istnieje od 1999r. swoją działalnością kontynuuje funkcjonowanie RZK w Wołominie. Mirosław Antos i Piotr Falkowski drogę zawodową rozpoczynali na początku lat 90 - tych ubiegłego wieku w Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Ursusie. Przez wiele lat pracy w Spółdzielni pod okiem świetnych fachowców min. p Mariana Ostrowskiego, Henryka Falkowskiego, Jana Białka i wielu innych mistrzów zdobyli wiedzę, doświadczenie i pozycję zawodową opartą na wysokiej etyce zawodowej. Swoje kompetencje potwierdzili przechodząc wszystkie szczeble zawodowe zdobywając uprawnienia: czeladnicze, mistrzowskie oraz uprawnienia gazowe, wentylacyjne ponad to wiele innych certyfikatów. Podczas pracy w Spółdzielni M. Antos pełnił obowiązki kierownika zakładu oraz przewodniczącego rady nadzorczej, a P. Falkowski członka zarządu.

     Jesteśmy firmą kominiarską dwupokoleniową gdzie kultywujemy tradycję kominiarską i umiejętnie łączymy z nowoczesnymi technikami grzewczo-kominowymi, które nie mają dla nas tajemnic. Wszyscy pracownicy są świetnymi fachowcami posiadającymi wieloletnie doświadczenie, kompetencje i uprawnienia zawodowe. Na bieżąco się doszkalamy rocznie uczestnicząc w kilku szkoleniach zewnętrznych i comiesięcznych wewnętrznych. Działamy również na polu społecznym szczególnie na rzecz bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczo-kominowych, często prezentujemy specyfikę naszego zawodu w placówkach oświatowych, które również wspieramy finansowo. Ściśle współpracujemy z lokalnymi jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, powiatowymi i wojewódzkimi organami nadzoru budowlanego. Nasz zakład jest organizatorem wielu szkoleń zawodowych dla środowiska kominiarzy warszawskich gdzie M. Antos bardzo często jest prelegentem.

      Mirosław Antos pełnił funkcję V-ce prezesa Warszawskiego oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich, członka Zarządu Głównego i Rzecznika Prasowego Korporacji a obecnie pełni funkcję V-ce prezesa Warszawskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy i V-ce prezesa Zarządu Głównego, ponad to jest v-ce przewodniczącym komisji egzaminacyjnej w zawodzie kominiarza przy Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

      Piotr Falkowski pełni funkcję członka komisji egzaminacyjnej w zawodzie kominiarza przy Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz jest członkiem Krajowej Izby Kominiarzy. W Korporacji Kominiarzy Polskich oddz. Warszawa przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

   Jeśli te kilka zdań zachęciło cię do współpracy z nami dołącz do grona naszych zadowolonych klientów wśród których znajdują się instytucje państwowe, organy samorządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, firmy prywatne, deweloperzy i ogromne grono klientów indywidualnych.


Mistrz kominiarski Mirosław Antos


Zakres świadczonych usług kominiarskich.

Kominiarz Usługi kominiarskie w pełnym zakresie:
* - czyszczenie przewodów kominowych
* - kontrole okresowe przewodów kominowych
* - odbiór nowobudowanych przewodów kominowych
* - opiniowanie urządzeń i instalacji grzewczych - opinie dla gazowni
* - udrażnianie przewodów kominowych i porządkowanie podłączeń kominowych
* - pomiary sprawności wentylacji mechanicznej
* - kontrola szczelności instalacji gazowych
* - montaż wkładów kominowych oraz izolowanych kominów wolnostojących
* - doradztwo z zakresu instalacji kominowych i wentylacyjnych